Fallen Nation NL

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

123

Fallen Nation
Aflevering 1

Uitzenddatum : 6 oktober/22 december 1997/16 augustus 1998

Samenvatting:
Een groep terroristen genaamd "Fallen Nation" ontvoeren Generaal Stephen Butler, een beroemde oorlogsheld en voormalig commandant van Jenny. De generaal ontsnapt op mysterieuze wijze en vraagt Jenny terug te komen bij het team terwijl hij probeert meer informatie te krijgen over Fallen Nation. Hij betwijfeld het leiderschap van Kyle, verklarend dat Kyle nooit meer hetzelfde was sinds zijn "ongeluk" Jenny verzekert de generaal ervan dat Kyle net zo capabel is als in zijn dagen bij de C.I.A.

De terroristen veroorzaken een stroomstoring in de gehele staat, terwijl de populariteit van de Generaal stijgt en de president hulpeloos is in het bestrijden van Fallen Nation. Trek en Erica ontvoeren de rechterhand van de Generaal, Luitenant Davis, die ze verdenken van banden met Fallen Nation. Hij bekend dat het Generaal Butler zelf is die achter de stroomstoring zit, een poging om het leger bezig te houden. De Generaal is van plan een kernwapen te lanceren om Washington D.C. te vernietigen en dan zijn populariteit te gebruiken om de nieuwe leider van het land te worden.

Trek en Dante breken in de lanceerplaats van de raket, maar zijn niet in staat om de lancering te stoppen. Trek slaagt erin om de raket zichzelf te laten vernietigen door, zoals hij later uitlegt, de verjaardag van zijn moeder in te toetsen en op het beste te hopen.

Kyle vraagt aan Jenny waarom ze de Generaal verlaten heeft om bij Team Knight Rider te komen. Het enige antwoord dat hij krijgt is "dat ze haar redenen heeft". Jenny probeert ondertussen discreet meer informatie over Michael Knight in te winnen, maar ze krijgt te horen dat ze daarvoor een hogere bevoegdheid voor nodig heeft. Jenny dacht dat haar Niveau 5 bevoegdheid de hoogste was die bestond.

456

 

Fallen Nation ENG

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

123

Debut: Five super-intelligent vehicles are driven by five highly trained operatives who take over when conventional law-enforcement agencies fail. In the opener, Jenny (Christine Steel) tests her loyalty to a former Marine commander embroiled in an anti-Government plot. Kyle: Brixton Karnes. Duke: Duane Davis.

Plot Summary:

A terrorist group called "Fallen Nation" kidnaps General Stephen Butler, a famous war hero and former senior officer of Jenny. The General mysteriously escapes, and asks Jenny to rejoin his team as he tries to find out more about Fallen Nation. He questions the leadership of Kyle, saying he heard that Kyle hasn't been the same since his "accident". Jenny assures the general that Kyle is just as capable as he was during his days with the C.I.A.

The terrorists cause a state-wide black-out throughout Virginia, and the General's popularity rises as the president is helpless to stop Fallen Nation. Trek and Erica kidnap the General's right-hand man, Lieutenant Davis, whom they suspect is involved with Fallen Nation. He confesses that General Butler himself is behind the blackout, in an attempt to keep the armed foces occupied. The general plans to launch a nuclear missile to destroy Washington D.C., and then use his popularity to become the new leader of the country.

Trek and Dante break into the missile launch site, but are unable to stop the launch. Trek manages to have the missile self-destruct by, as he later explains, typing in his mother's birthday and hoping for the best.

Kyle asks Jenny why she left the general to join Team Knight Rider. She only says "I have my reasons". She discreetly tries to use the computer to find information on Michael Knight, but is told she needs higher clearance to access that information. She thought her level-5 clearance was the highest clearance available.


Future Trivia answers:
When Jenny confronts the General for the last time, he is reading "It Can't Happen Here" by Sinclair Lewis.
A worker is paged aboard Sky One to report to the juke box because it is stuck on "Moonlight at the Oasis"
When Jenny tries to access information about Michael Knight, the names on the screen are: Owen Goodman, Michael Knight, Chris Jacobson, Robert Lewis, Danielle Most, Juliana Orosz, Michael Schlein

456 

The Magnificent T.K.R. NL

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

123

The Magnificent T.K.R.
Aflevering 2

Uitzenddatum : 13 oktober/15 december 1997/10 augustus 1998

Samenvatting:
Jean-Claude Levalle, een voormalig Frans officier, neemt een klein Mexicaans stadje in gijzeling nadat hij een superkrachtige magneet gestolen heeft. C.I.A. agent Waldo wordt gezonden om het apparaat tegen elke kosten terug te halen. Team Knight Rider wil ook de gijzelaars bevrijden.

Duke wordt gevangen tijdens een verkenningsmissie en wordt in de cel gezet samen met een groep schoolkinderen. Hij houdt ze bezig met verhalen over "The Attack Beast"

Trek herinstalleert Dante in de huurauto van Waldo om zijn eigen verkenning te doen. Een overmatig nieuwsgierige boef klimt in de huurauto, wordt door Dante gevangen genomen en teruggebracht naar het team. Jean-Claude activeert de magneet en gebruikt hem om een afstotend veld te maken, dat de Team Knight Rider voertuigen verlamt. Erica bedenkt een plan.

Het team laat de gijzelaar vastgebonden achter, maar de boef slaagt erin zijn touwen door te snijden en een geweer te pakken dat Trek achter gelaten heeft. Hij neemt Team Knight Rider gevangen en brengt ze naar Jean-Claude ter executie. Maar als onderdeel van Erica's plan, was het geweer gesaboteerd om alleen een rookgordijn af te vuren waardoor ze ontsnappen. Trek schakelt de magneet uit en de voertuigen komen ze redden.Beast gebruikt zijn haak om de celmuur naar beneden te halen, zodat Duke en de kinderen vrij zijn. Kat en Plato in hun samengevoegde vorm spelen spelletjes met een paar boeven. Domino wint een pistoolgevecht door het pistool uit een boevenhand te schieten met een laser.

456