Fallen Nation NL

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

123

Fallen Nation
Aflevering 1

Uitzenddatum : 6 oktober/22 december 1997/16 augustus 1998

Samenvatting:
Een groep terroristen genaamd "Fallen Nation" ontvoeren Generaal Stephen Butler, een beroemde oorlogsheld en voormalig commandant van Jenny. De generaal ontsnapt op mysterieuze wijze en vraagt Jenny terug te komen bij het team terwijl hij probeert meer informatie te krijgen over Fallen Nation. Hij betwijfeld het leiderschap van Kyle, verklarend dat Kyle nooit meer hetzelfde was sinds zijn "ongeluk" Jenny verzekert de generaal ervan dat Kyle net zo capabel is als in zijn dagen bij de C.I.A.

De terroristen veroorzaken een stroomstoring in de gehele staat, terwijl de populariteit van de Generaal stijgt en de president hulpeloos is in het bestrijden van Fallen Nation. Trek en Erica ontvoeren de rechterhand van de Generaal, Luitenant Davis, die ze verdenken van banden met Fallen Nation. Hij bekend dat het Generaal Butler zelf is die achter de stroomstoring zit, een poging om het leger bezig te houden. De Generaal is van plan een kernwapen te lanceren om Washington D.C. te vernietigen en dan zijn populariteit te gebruiken om de nieuwe leider van het land te worden.

Trek en Dante breken in de lanceerplaats van de raket, maar zijn niet in staat om de lancering te stoppen. Trek slaagt erin om de raket zichzelf te laten vernietigen door, zoals hij later uitlegt, de verjaardag van zijn moeder in te toetsen en op het beste te hopen.

Kyle vraagt aan Jenny waarom ze de Generaal verlaten heeft om bij Team Knight Rider te komen. Het enige antwoord dat hij krijgt is "dat ze haar redenen heeft". Jenny probeert ondertussen discreet meer informatie over Michael Knight in te winnen, maar ze krijgt te horen dat ze daarvoor een hogere bevoegdheid voor nodig heeft. Jenny dacht dat haar Niveau 5 bevoegdheid de hoogste was die bestond.

456

 

Fallen Nation ENG

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

123

Debut: Five super-intelligent vehicles are driven by five highly trained operatives who take over when conventional law-enforcement agencies fail. In the opener, Jenny (Christine Steel) tests her loyalty to a former Marine commander embroiled in an anti-Government plot. Kyle: Brixton Karnes. Duke: Duane Davis.

Plot Summary:

A terrorist group called "Fallen Nation" kidnaps General Stephen Butler, a famous war hero and former senior officer of Jenny. The General mysteriously escapes, and asks Jenny to rejoin his team as he tries to find out more about Fallen Nation. He questions the leadership of Kyle, saying he heard that Kyle hasn't been the same since his "accident". Jenny assures the general that Kyle is just as capable as he was during his days with the C.I.A.

The terrorists cause a state-wide black-out throughout Virginia, and the General's popularity rises as the president is helpless to stop Fallen Nation. Trek and Erica kidnap the General's right-hand man, Lieutenant Davis, whom they suspect is involved with Fallen Nation. He confesses that General Butler himself is behind the blackout, in an attempt to keep the armed foces occupied. The general plans to launch a nuclear missile to destroy Washington D.C., and then use his popularity to become the new leader of the country.

Trek and Dante break into the missile launch site, but are unable to stop the launch. Trek manages to have the missile self-destruct by, as he later explains, typing in his mother's birthday and hoping for the best.

Kyle asks Jenny why she left the general to join Team Knight Rider. She only says "I have my reasons". She discreetly tries to use the computer to find information on Michael Knight, but is told she needs higher clearance to access that information. She thought her level-5 clearance was the highest clearance available.


Future Trivia answers:
When Jenny confronts the General for the last time, he is reading "It Can't Happen Here" by Sinclair Lewis.
A worker is paged aboard Sky One to report to the juke box because it is stuck on "Moonlight at the Oasis"
When Jenny tries to access information about Michael Knight, the names on the screen are: Owen Goodman, Michael Knight, Chris Jacobson, Robert Lewis, Danielle Most, Juliana Orosz, Michael Schlein

456 

The Magnificent T.K.R. NL

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

123

The Magnificent T.K.R.
Aflevering 2

Uitzenddatum : 13 oktober/15 december 1997/10 augustus 1998

Samenvatting:
Jean-Claude Levalle, een voormalig Frans officier, neemt een klein Mexicaans stadje in gijzeling nadat hij een superkrachtige magneet gestolen heeft. C.I.A. agent Waldo wordt gezonden om het apparaat tegen elke kosten terug te halen. Team Knight Rider wil ook de gijzelaars bevrijden.

Duke wordt gevangen tijdens een verkenningsmissie en wordt in de cel gezet samen met een groep schoolkinderen. Hij houdt ze bezig met verhalen over "The Attack Beast"

Trek herinstalleert Dante in de huurauto van Waldo om zijn eigen verkenning te doen. Een overmatig nieuwsgierige boef klimt in de huurauto, wordt door Dante gevangen genomen en teruggebracht naar het team. Jean-Claude activeert de magneet en gebruikt hem om een afstotend veld te maken, dat de Team Knight Rider voertuigen verlamt. Erica bedenkt een plan.

Het team laat de gijzelaar vastgebonden achter, maar de boef slaagt erin zijn touwen door te snijden en een geweer te pakken dat Trek achter gelaten heeft. Hij neemt Team Knight Rider gevangen en brengt ze naar Jean-Claude ter executie. Maar als onderdeel van Erica's plan, was het geweer gesaboteerd om alleen een rookgordijn af te vuren waardoor ze ontsnappen. Trek schakelt de magneet uit en de voertuigen komen ze redden.Beast gebruikt zijn haak om de celmuur naar beneden te halen, zodat Duke en de kinderen vrij zijn. Kat en Plato in hun samengevoegde vorm spelen spelletjes met een paar boeven. Domino wint een pistoolgevecht door het pistool uit een boevenhand te schieten met een laser.

456

 

The Magnificent T.K.R. ENG

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

123

Jenny (Christine Steel) leads the team south of the border to catch an outlaw who's stolen a device that could threaten national security.

Plot Summary:

Jean-Claude Levalle, a former French official takes a small Mexican town hostage after stealing a super-powerful magnet. C.I.A. agent Waldo is sent to retrieve the device at all costs; Team Knight Rider wants to save the hostages along the way.

Duke is captured during a reconnaissance mission, and is thrown in a jail cell with a group of school children. He entertains them with stories of "The Attack Beast".

Trek reinstalls Dante into Waldo's rental car to do a little bit of his own reconnaissance. An overly curious Desperado climbs into the rental car, and Dante captures him and brings him back to the Team. Jean-Claude activates the magnet, using it to create a repulsion field paralyzing the Team Knight Rider vehicles. Erica comes up with a plan.

The team leaves their hostage tied up, but the Desperado manges to cut his ropes and takes a gun that Trek left behind. He captures Team Knight Rider and brings them to Jean-Claude to be executed. However, as part of Erica's plan, the gun was rigged to fire a smoke screen, and they escape. Trek deactivates the magnet, and the vehicles come the rescue: Beast uses his grappling hook to pull down the jail cell wall, freeing Duke and the children. Kat and Plato, in their joined configuration, play some "games" with a couple of Desperados. Domino wins a good-old-fashioned gun fight by shooting a gun out of a Desperado's hand with her laser.


Future Trivia answers:

Duke tells the children in the jail a story about Beast fighting an indestructable car named "The Wrecker". Beast was killed, but his mechanic "Dennis" brought him back to life.

456

 

The A List NL

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

123

The A List
Aflevering 3

Uitzenddatum : 20 oktober/29 december 1997/24 augustus 1998

Samenvatting:
Twee bedrijfsgiganten, Richard Norton en Ronald Peters, plegen op mysterieuze wijze zelfmoord. Kyle en Jenny gaan naar de begrafenis van Norton, waar ze de confrontatie aangaan met Gene Duncan, voormalig baas van de twee overleden mannen. Trek en Erica worden samen aan het onderzoek gezet en maken constant ruzie.

Zowel Norton als Peters werkten voor Gene Duncan's denktank, waar ze wetenschappelijke doorbraken behaalden en vervolgens het bedrijf verlieten om hun ideeen te ontwikkelen, daarbij Duncan uitsluitend van de winst. Kat(gebruik makend van de stemidentificatie van Kyle) laat Duke en Beast op bezoek gaan bij een ander lid van de denktank, Dan Riley. Riley had een systeem ontwikkeld voor fabrieksrobots. Duke arriveert op het moment dat Riley van het dak van zijn kantoor wil springen. Hij springt, maar Beast vangt hem in een gigantische airbag. Ze brengen hem naar Sky One, waar hij verteld dat Gene Duncan hem, Norton en Peters had uitgenodigd voor een "power weekend" vorige maand waar miljonairs ideeen uitwisselen. Kyle stuurt Trek en Erica naar een ander power weekend op het landgoed van Roy Bolman in Houston.

Trek en Erica ontdekken een geheim laboratorium met een isolatietank. Met de juiste drugs is het een effectief hersenspoel instrument. Het is ontworpen door Dr. Magda Matleonsky, een voormalig KGB specialist. Ze kijken toe als Gene Duncan uit de tank gehaald wordt.

Bewakers ontdekken dat erin gebroken is in het lab. Plato vernielt een brandstoftank om een afleiding te creeren zodat Trek en Erica kunnen ontsnappen.

Dr. Matleonsky ontdekt dat Erican uit haar kamer is en neemt haar mee naar Bolman. Ze probeert Bolman te verleiden, maar slaagt er niet in. Duncan verlaat het landgoed, Trek volgt hem maar wordt achtervolgd door bewakers op motorfietsen. Hij komt bij een muur waarvan Plato hem verzekerd dat ze erdoor kunnen komen, maar ze blijven halverwege vastzitten. Trek wordt gevangen genomen en wordt in de isolatietank geplaatst. Bolman vertelt Dr Matleonsky dat ze voor Erica moet zorgen. Op het moment dat Magda Erica wil neerschieten, schiet Kat een energielading op haar, zodat Magda in het zwembad valt. Erica duikt haar achterna en ze vechten in het zwembad.

Kyle, Jenny en Duke leggen het verband dat Bolman achter alle doden moet zitten en dat Duncan de volgende op de lijst is. Ze ontdekken dat Duncan zijn staf bij elkaar geroepen heeft. Jenny racet naar de vergadering en springt door een glazen ruit net op het moment dat Duncan een geweer uit zijn koffertje pakt.

Trek wordt uit de tank gehaald en Bolman beveelt hem op Erica te schieten, die Magda gevangen had. Terwijl hij een geweer op Erica gericht houdt, legt Erica nerveus uit dat ze het helemaal niet zo erg vindt om met hem te werken. Trek draait zich om en schiet op de controlemechanismen van de tank. Later legt hij uit dat, door al zijn gedachten te richten op het kauwen van kauwgom, hij in staat was om de effecten van de hersenspoeling af te weren.

Kyle vraagt zich af Bolman alleen werkte. Trek verzekert hem dat de zaak gesloten is. Terwijl ze samen weglopen, zien we een schaduwachtig figuur vastgeklemd aan een soort ventilator die hen bekijkt op een beeldscherm.

456